Noutati

Ajuta si tu

Implica-te. Doneaza 2% din impozitul pe venit.

 

 

Descarca Formularul 2%.

 

 

Parteneri

 

 

Asociatia are ca scop implementarea de proiecte de dezvoltare culturală, educațională, socială, turistică, ecologică şi economică în diferite zone de interes pe plan local, naţional şi international prin crearea şi dezvoltarea cadrului organizatorico - funcţional şi material în vederea realizării următoarelor obiective și activități:

a) Valorificarea potenţialului cultural, social şi economic prin implementarea de programe cu caracter ecologic, sportiv, turistic, social, cultural, educativ, ştiinţific etc.;
b) Facilitarea şi realizarea activităţilor de educaţie formală şi non formală şi instruire, prin organizarea de seminarii, cursuri de scurtă şi lungă durată, mese rotunde, conferinţe, dezbateri publice, programe de schimb etc;
c) Realizarea de activități de informare, lobby, consultanţă, promovare şi advocacy, prin organizarea sau participarea la seminarii, conferinţe, în domeniul dezvoltării economice, ecologice, sociale şi culturale;
d) Promovarea cunoaşterii, conservării şi protejării mediului şi ecosistemelor;
e) Promovarea cunoașterii drepturilor şi a libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a dreptului la liberă exprimare;
f) Promovarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă;
g) Atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, a surselor de finanţare sub formă de donaţii, subvenţii, sponsorizări, contribuţii, cotizaţii, etc, necesare pentru realizarea scopului propus;
h) Efectuarea de activităţi economice în scopul obţinerii mijloacelor financiare necesare îndeplinirii scopurilor Asociaţiei;
i) Acordarea de burse şi premii, finanţarea de proiecte de cercetare şi de stagii de documentare;
j) Acordarea de consultanţă în vederea obţinerii de finanţări din surse interne şi externe;
k) Sprijinirea colaborării cu regiuni de dezvoltare din ţara şi străinătate;
l) Elaborarea, editarea şi difuzarea de publicaţii, şi de alte materiale documentare scrise, audio, video sau electronice pentru a promova activităţile Asociaţiei şi pentru a stimula procesul de conştientizare publică pe probleme culturale, sociale, ecologice şi economice;
m) Crearea unei baze de informaţii proprii, de editare şi circulaţie de materialeinformative;
n) Organizarea de activităţi ecologice, excursii, tabere, şcoli de iniţiere, concursuri;
o) Înfiinţarea de centre de informare ecologică şi turistică;
p) Prevenirea poluării și promovarea proceselor de producție ecologice, a tehnologiilor nepoluante și a surselor de energie regenerabile și neconvenționale;
q) Ocrotirea şi luarea în custodie spre administrare sau conservare a unor monumente istorice, lucrări de artă şi de cult sau monumente ale naturii, parcuri, refugii, trasee montane, locuri de joacă, etc.
r) Organizarea şi administrarea activităţii sportive proprii pe următoarele ramuri de sport: şah, tenis de masă, volei, baschet, handbal, judo, schi, alpinism și escaladă, arte marțiale, arte marțiale de contact, atletism, automobilism sportiv, ciclism, culturism și fitness, dans sportiv, gimnastică ritmica, modelism, motociclism, orientare, radioamatorism, tir cu arcul, tir sportiv, triatlon.
s) Organizarea de competiţii proprii şi participarea la alte competiţii sportive;
t) Realizarea, autorizarea, susţinerea şi/ sau găzduirea de cursuri de formare educaţională şi profesională, precum şi elaborarea de materiale specifice;
u) Organizarea de cursuri de îndrumare pentru creşterea abilităţilor şi competenţelor, în diferite domenii de activitate, atât pentru membrii Asociaţiei, cât şi pentru persoane fizice şi juridice din afara acesteia;
v) Colaborarea sau încheierea de parteneriate cu autorităţi, asociaţii şi organisme locale, naţionale şi internaţionale în vederea implementării obiectivelor şi activităţilor descrise la punctele anterioare.

Designed by - DPXMediaDesign